(Bstyle)-Nếu xem đam mê là động lực lớn thúc đẩy mọi người làm việc thì môi trường làm việc lại chính là yếu tố quan trọng giúp giữ chân nhân viên và thu hút người...

(Bstyle)-Mặc dù có tỉ lệ thất nghiệp tương đối thấp so với các nước trong khu vực Châu Á nhưng Việt Nam lại đang phải đối mặt với thách thức đến từ lực lượng lao động trẻ tuổi.

Sài Gòn vẫn chưa hết Tết, đường phố vẫn chưa đông, nhiều sở làm vẫn chưa mở cửa,… bởi lẽ với nhiều người Việt - chưa qua hết mồng là vẩn còn tết và tháng giêng là tháng...

(Bstyle)-Tôi đã đọc một bài báo của tác giả John Michel trong quyển “Kinh doanh Harvard” phát hành ngày 22 tháng 8 năm 2014. John E. Michel là tướng tư lệnh thuộc tổ chức NATO Air Training Command-Afghanistan...

Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp Châu Á cũng như Việt Nam được biết đến là người quản trị giỏi, chúng ta vẫn thiếu những doanh nghiệp có khả năng và tư duy mở trong áp dụng đổi mới vào các...

Năm 2012 nền kinh tế Việt Nam đứng trước những khó khăn và thách thức lớn, dẫn đến số lượng doanh nghiệp phá sản ngày càng tăng. Đứng trước tình hình này, vừa qua chính phủ đã áp...

Khi nền kinh tế suy giảm, thu nhập người lao động giảm xuống, sức mua cũng giảm theo. Miếng bánh thị trường nhỏ đi rất nhiều, đồng nghĩa với việc bán hàng của doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn.

Latest