Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đầu tư 8.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Viết bởi Mỹ Nhân
20-07-2016


Ảnh minh họa

Đề xuất này được Bộ TT&TT công bố tại Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tổ chức tại Hà Nội chiều 19/7.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất đầu tư 8.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Trong tổng số vốn đề xuất có 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển của ngân sách nhà nước, còn lại là vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục tiêu đầu tư 8.000 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên cả ba lĩnh vực gồm phát triển công nghiệp CNTT, đẩy mạnh ứng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin.

Cụ thể, theo ông Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Thành Hưng:

Về ứng dụng CNTT, mục tiêu là đến năm 2020, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng...

Với lĩnh vực an toàn thông tin, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất trên thế giới; phấn đấu để trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung; và tối thiểu 50% cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giám sát an toàn thông tin mạng.

Với lĩnh vực công nghiệp CNTT, mục tiêu từ nay đến năm 2020 hỗ trợ xây dựng ít nhất 7 khu công nghiệp CNTT tập trung. Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển đối với ít nhất 3 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn; ít nhất 6 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội; ít nhất 1 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

Theo Cafebiz.vn
(Tô Mạn - Trí Thức Trẻ)

You may also like

Latest