Đây là nội dung trong Nghị định về tiết kiệm nước mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Viết bởi Huỳnh Ngọc Chương
11-06-2015


Theo đó, từ ngày 1/8, nếu các cơ quan Nhà nước, hộ gia đình và cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả thì sẽ được ưu đãi về vay vốn, miễn giảm thuế.

Các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm được ưu đãi bao gồm: tái sử dụng nước, khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất; nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

Chế độ ưu đãi này cũng được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi đầu tư trong phạm vi hệ thống thủy lợi trên 15% lượng nước cấp vào hệ thống.

Theo Cafef.vn 

(Hoàng Yến - VTV)

 

 

You may also like

Latest