Nguyễn Minh Khánh

Nguyễn Minh Khánh

Nguyễn Minh Khánh, tốt nghiệp Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh. Là người đam mê kinh doanh và công nghệ. Từng khởi nghiệp và thất bại nhiều lần. Kinh nghiệm vốn là bài học phải trả giá bằng thất bại.

Page 1 of 4 124
ADVERTISEMENT