Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang Bstyle.vn. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Bstyle.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Bstyle.vn. Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Các Liên kết

Trang web do Bstyle.vn điều hành có thể có các liên kết tới các trang web khác do các bên thứ ba điều hành. Nội dung “Điều khoản sử dụng” này chỉ áp dụng tại Bstyle,vn, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại Bstyle.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Giới hạn tuổi

Quyền riêng tư của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu đối với chúng tôi. Bstyle.vn không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi tuổi hoặc giữ lại bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được xác định là từ trẻ em dưới 18 tuổi trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp của trẻ.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Điều khoản sử dụng” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: contact@bstyle.vn