Thẻ: Giờ làm việc ngân hàng

Hiện nay, giờ làm việc của các ngân hàng thông thường sẽ diễn ra từ thứ 2 tới thứ 6, bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào 17 giờ chiều hàng ngày. Ngân hàng nhà nước không làm việc vào thứ 7, một số ngân hàng thương mại có làm việc vào sáng thứ 7.
Dưới đây là thời gian làm việc của các ngân hàng năm 2019 được Bstyle cập nhật mới nhất.
Ngày cập nhật mới nhất 14/12/2019

ADVERTISEMENT